Dù thế nào đi nữa... :)

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Khoảng trời màu xanh

Lại mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ từ thời cấp 3 ấy! :) Những giấc mơ không giống nhau.
Không phải là ai đó! Mà là cảm xúc! Cảm xúc còn nguyên vẹn. 
Cũng lâu lắm rồi không có lại được cái cảm giác ấy. Thấy nhớ! Nhớ cái tình cảm đó, nhớ những suy nghĩ đó, nhớ cảm xúc đó. Càng lớn càng có nhiều thứ chi phối, có nhiều thứ xen vào, có nhiều thứ đáng để lưu tâm hơn. Làm sao có chỗ cho tình cảm trong sáng thời con nít ấy?
Giấc mơ rõ nét! Mình không muốn nó đừng đến nữa. Cứ để nó đến tự nhiên. Vì trong mơ mình thấy rất vui. Nhìn thấy mình của ngày xưa ấy... :)