Dù thế nào đi nữa... :)

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

abc xyz

Lại thấy bất mãn vs đời! T_T
Muốn đạp đổ tất cả! Muốn xả cái cục tức này. Làm gì bây giờ? Muốn đánh nhau quá! Muốn cào, cấu, cắn, xé... Đánh nhau vs ai bây giờ?
Ức chế thế nhỉ!
Làm gì cho hết ức chế bây giờ? Muốn trốn việc đi chơi. Nhưng mà trời thì mưa, có trốn cũng chẳng biết đi đâu. :((
Muốn đập phá, cho bõ tức!
hừ